Interpretation Support


10 Δεκεμβρίου 2018
Αγαπητέ κύριε/ κυρία,

Έπειτα από περισσότερα από δύο χρόνια λειτουργίας στην Ελλάδα, ενώνοντας τις δυνάμεις μας με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, ο ισπανικός Ερυθρός Σταυρός (SpRC) θα τελειώσει την αποστολή του στην Ελλάδα μέχρι το τέλος του 2018. Ως εκ τούτου, οι δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται από την ECHO θα τελειώσουν στις 14 Δεκεμβρίου. Ως επόμενο βήμα, τους ερχόμενους μήνες, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (HRC) και η Διεθνής Ομοσπονδία Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου (IFRC) θα αναλάβουν τις δραστηριότητες του Συνοδευόμενου Προγράμματος Παραπομπών (ACCREF) σε μικρότερη κλίμακα.

Ωστόσο, θα υπάρξουν μικρές διαφορές στη στρατηγική παράδοσης, όπου το ACCREF Θεσσαλονίκης θα διοικείται από την IFRC από τον Ιανουάριο μέχρι και το Μάρτιο του 2019, ενώ το ACCREF Αθήνας θα συνεχιστεί υπό τη διοίκηση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.                              Και στις δύο περιπτώσεις, θα δοθεί βαρύτητα στις εσωτερικές παραπομπές του Ερυθρού Σταυρού και η υπηρεσία για εξωτερικές οργανώσεις μπορεί να περιοριστεί στη Θεσσαλονίκη, ενώ θα περιοριστεί μέχρι νεωτέρας στην Αθήνα – ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός θα επικοινωνήσει μαζί σας μόλις η υπηρεσία είναι ανοιχτή και πάλι σε εξωτερικές οργανώσεις.

Εάν σας ενδιαφέρει να μάθετε περισσότερα για τη μεθοδολογία και την τεχνογνωσία του ACCREF, είμαστε πρόθυμοι να μοιραστούμε μαζί σας τα εγχειρίδια ACCREF (το πακέτο ανάπτυξης ικανοτήτων ACCREF), τα πολιτιστικά εργαλεία ευαισθητοποίησης (Επαγγελματική Διαχείριση της Διαφορετικότητας) και άλλο χρήσιμο υλικό υποστήριξης επικοινωνίας (Ιατρικό Γλωσσάριο και συνεντεύξεις σε κλινικές για ξένους στα Αραβικά, Φαρσί και Γαλλικά). Το τελευταίο αυτό υλικό στοχεύει στο να βοηθήσει τους δημόσιους υπαλλήλους και τους επαγγελματίες που εργάζονται με το μεταναστευτικό να αποκτήσουν καλύτερη κατανόηση και τις αντίστοιχες δεξιότητες που απαιτούνται για τη δημιουργία αποτελεσματικότερων οδών επικοινωνίας.  Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε για την παραλαβή όλου αυτού του υλικού, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την κα. Gelareh H. Karimi μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο del.GHK@cruzroja.es μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου.

Ο Ισπανικός Ερυθρός Σταυρός εκτιμά βαθύτατα την εμπιστοσύνη σας στο πρόγραμμα ACCREF. Σε όλο αυτό το συναρπαστικό ταξίδι των τελευταίων μηνών, η ομάδα του ACCREF απέκτησε περισσότερο επαγγελματισμό μέρα με τη μέρα, εμπλουτισμένη με την ευγενική σας υποστήριξη, συνεργασία και ανατροφοδότηση.  Είμαστε βέβαιοι ότι η υπηρεσία ACCREF θα συνεχιστεί επιτυχώς μέσω των συναδέλφων μας στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και στην IFRC. Ως εκ τούτου, θα είναι σε επαφή μαζί σας μόλις το πρόγραμμα ξεκινήσει εκ νέου και λειτουργήσει πλήρως υπό τη νέα διαχείριση.

Και πάλι, σας ευγνωμωνώ ειλικρινά για την υποστήριξη και την κατανόησή σας.

Με εκτίμηση,

Gelareh H.Karimi
ACCREF coordinator
+30 6955044612
December 10th, 2018
Dear Sir/Madam,

After more than two years of operation in Greece, combining forces with the Hellenic Red Cross, the Spanish Red Cross (SpRC) will finalize its mission in Greece by the end of 2018. Hence, the activities funded by ECHO will be coming to an end on December 14. As a next step, in the following months the Hellenic Red Cross (HRC) and the International Federation of Red Cross and Red Crescent (IFRC) will take over of the Accompanied Referrals programme (ACCREF) activities in a smaller scale.

Nevertheless, there will be small differences in the handover strategy, where ACCREF Thessaloniki will be run by the IFRC between January and March, 2019; while the ACCREF Athens will continue under the management of Hellenic Red Cross. On both cases, the focus will be put on the internal Red Cross referrals and the service for external organizations might be limited in Thessaloniki, while it will be restricted until further notice in Athens – the Hellenic Red Cross will contact you as soon as the service is open to external organizations again.

Shall you be interested to find out more about the ACCREF methodology and know-how, we are willing to share with you the ACCREF manuals (the ACCREF capacity building package), cultural sensitizations tools (Professional management of Diversity) and other useful supporting communication materials (Medical Glossary and clinic interviews for foreigners in Arabic, Farsi and French). The latter aims to assist the public servants and professionals working with Migration to gain a better understanding and respective skills needed to establish more efficient communication pathways. In case you are interested in receiving these materials, please contact Ms. Gelareh H.Karimi by emailing to del.ghk@cruzroja.es by December 20.

The SpRC deeply appreciates your trust in the ACCREF programme. Throughout this exciting journey over the last months, the ACCREF team has learnt and gained more professionalism day-by-day, enriched by your kind support, collaboration and feedback. We are confident that the ACCREF service will successfully continue through our colleagues in the Hellenic Red Cross and IFRC. Therefore, they will be in contact with you as soon as the programme has been re-started and fully operating under the new management.

Again, please receive my most sincere gratitude for your support and understanding.

Kind Regards,

Gelareh H.Karimi
ACCREF coordinator

+30 6955044612

Accompanied referrals office:

EHS, 2nd floor
Athanasaki Street 1 – Athens
Contact phone: +30 694 834 7972
Working hours: 09:00h –17:00h

Coordinator: Gelareh H.Karimi

Phone: +30 695 504 4612

Comments

 1. 1. Listening
  If the translator has to listen in one language and then write in another language, it is good to have good listening skills.

  2. Writing
  A translator has to write in another language after reading the document in one language. So it is very important to have writing skills.

  3. Cultural Intelligence
  Just knowing the language is not enough. The person who knows the culture as well can perform the translation properly.

  legal translation in Dubai 7 Important Skills A Translator Should Have for Legal Translation in Dubai

  4. Specialist Knowledge
  If a person is performing the legal translation in Dubai, the specialist knowledge is a must to make sure there is no error in the translation.

  5. Observation
  By observation does not mean the translator needs to be James Bond or Sherlock Holmes. But the translator must fully concentrate on the work.

  6. Computer Skills
  The translators have to work on computer and internet nowadays. The latest technology makes it quite easier to complete a translation task timely.

  7. Time Management
  Time management is the key to success for a busy translator. Time is, literally, money for a translator.

  http://translationindubai.ae/7-important-skills-every-translator-should-have-for-legal-translation-in-dubai/

  ReplyDelete
 2. We have been providing translation services to the world for over 24 years! Translate Dubai goes through a strict quality assurance system, including rigorous proofreading, to deliver the highest quality service. At Translate Dubai, we take Translation seriously!

  Phone: +971 4 2663517
  info@translatedubai.ae
  www.translatedubai.ae

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog